VAD ÄR MIKROVÅGOR?

Elektromagnetiska vågor, precis som de vågor som används för kommunikation (radio, TV, mobiltelefon), radar men också värmestrålning (infrarött ljus), synligt ljus och s.k. joniserande strålning (röntgen). Alla dessa vågor har olika våglängder: radio och TV har längst (1 km till 1 m) och röntgen kortast (miljondels mm).

ÄR ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR FARLIGA?

Farligheten beror på hur kraftig vågen är (dvs effekten i watt man utsätts för) och våglängden. Man får bara värmeverkan och ingen kemisk nedbrytning för våglängder från ca 100 m till 0,01 mm.

Långa våglängder har så låg frekvens (frekvens × våglängd = ljushastigheten) att man kan få störningar på kroppens elektriska signalsystem (nervbanor etc) vid långvarig exposition. Exempel är fält från kraftledningar, men skaderisken är mycket liten.

Korta våglängder är jämförbara i storlek med de levande cellerna och kan påverka dem »selektivt» så att de förändras kemiskt. Exempel är solsken som ger solbränna och cancer-risk – inget av dessa fenomen beror på den alstrade värmen.

Mikrovågor för värmningsändamål, som har ca 10 cm våglängd och frekvensen 2450 MHz råkar vara de minst riskabla: man får endast värmefenomen.

HUR VET JAG ATT JAG INTE UTSÄTTS FÖR MIKROVÅGOR FRÅN APPARATEN?

Man kan teoretiskt sett utsättas för olämpligt hög mikrovågsenergi utan att känna smärta (man får småningom »solsting»). Apparaten skall vara utförd med dubbla säkerhetssystem, varför det är nästan omöjligt att utsättas för mikrovågor om man iakttar föreskrifterna och inte felanvänder apparaten. Kontroll av att läckagespärrarna fungerar görs med återkommande läckagemätningar, med speciellt instrument.

Mikrovågornas intensitet avtar mycket snabbt med avståndet från en liten läckagekälla (jfr värmen från en tändsticka). Om tillgänglig mikrovågseffekt är upp till 1 kW är i praktiken intensiteten (även om all effekt sänds ut) så låg ca 6 m från källan att lägsta gränsvärdet (1 mW/cm²) underskrids. Denna nivå är tiotals gånger lägre än vad en mobiltelefon ger vid användning intill örat.

Kontroll av att för höga värden inte förekommer vid testning etc. av apparaten skall ingå i testanvisningarna. Dessa skall vara anslagna vid aktuell arbetsplats, med angivande av gränsvärden etc för arbetsplatsen. Om mikrovågsexposition över 1 mW/cm² kan förekomma vid mikrovågsarbete skall dessutom standardiserade varningsskyltar finnas uppsatta, som förbjuder andra än berörd personal att vistas i provningsområdet.