Allmänt om mikrovågsabsorption

Ett praktiskt användbart mått är inträngningsdjupet dp (eng. depth of penetration eller power depth). Det definieras som det djup under en tjock plan »bestrålad» yta av materialet där effekttätheten avtagit till ca 37 % av värdet vid ytan. Då avges likaledes 37 % av  effekten på större djup. Tekniskt-vetenskapligt används den s.k. komplexa permittiviteten, som består av dieltalet eps' och förlustfaktorn eps''. Ett högt dieltal – som hos material med hög vattenhalt – medför att inre våglängden blir sqrt(eps') gånger kortare. dp är ungefär lika med 20×sqrt(eps')/eps'', i mm vid 2450 MHz.

I de flesta sammanhang ger dp mellan ca 5 och 100 mm bra absorption, men med speciella industriella system kan material med upp till dp 500 mm processas. – I metaller är absorptionsförmågan proportionell mot dp.

Mikrovågstransparens definieras i vissa standarder som eps'<7 och dp> ca 3 m. Detta värde ligger i det praktiska användningsgränsområdet; se ovan.

Tabellen ger dp-värden i mm, m resp. µm.

Exempel intr.-djup:  absorption       (mm) Exempel intr.-djup: transparens       (m) Exempel intr.-djup:
metaller             (µm)
Vatten +20 °C 16 Mikanit (glimmer) 28 Silver (bäst av alla mtrl) 0,33
Vatten +100 °C 80 Kvarts, ren
(bäst av alla mtrl)
200 Aluminium, 100% 0,86
Kokt nötkött –10 °C 25 Fältspatporslin 5,8 Mässing, 70 % Cu 1,4
Kokt nötkött +40 °C 11 Aluminiumoxidkeramik för mikrovågsbruk 30 Zink, ren 1,24
Potatismos +40 °C 8 Polyeten, 25 °C 40 Nickel, ren 1,3
Gran 10 % vattenhalt  77 PTFE (Teflon®) 90 Titan, ren 3,3
Nitrilgummi, nat. 650 Plexiglas, 30 °C
(ej användbart!)
2 Rostfritt stål (304) 4,3
Gummi, SBR, vulkat 190 Borsilikatglas, 50 °C ca 8
Sandjord, torr 2000 Is  –12 °C 12

Tillbaka